Наука технології інновації №4(24)-2022

ЗМІСТ


ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА

Мусіна Л.А., Кваша Т.К., Коваленко О.В. Оцінка результативності політики України на шляху до сталого розвитку за даними міжнародних рейтингів — 3–19  PDF

Гусейнова А.Д., Маммедова А.І., Абілова А.С., Гаджикерімова Х.Г., Гасанова Х.Р., Мазанова О.І. Зменшення наслідків війни в Україні: аналіз збільшення імпорту продовольства з країн-членів Організації економічного співробітництва до Азербайджану — 20–31  PDF

Півоваров О.А., Ковальова О.С., Мацюк Х.В. Інноваційні стимулятори проростання зерна природного походження — 31–44  PDF


РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Горностай Н.І., Михальченкова О.Є. Світовий досвід розвитку індустріальних парків та їхні переваги для розвитку економіки України — 45–51  PDF


ПРОБЛЕМИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Баланчук І.С. Концепція щодо організації роботи дослідницьких університетів: передумови, завдання, рекомендації для України — 52–66  PDF

Вавіліна Н.І. Світові тенденції оцінювання науково-інноваційної та освітньої діяльності ЗВО — 66–77  PDF

Пархоменко В.Д., Лазаренко В.В. Діяльність підприємства в постпандемічних умовах — 77–83  PDF


СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Кваша Т.К., Паладченко О.Ф. Методи вибору пріоритетних військових технологій: емпіричний аналіз — 84–94  PDF

Саліфова Т.Ш. Оцінка схильності до інноваційної діяльності регіонів Азербайджану — 94–101  PDF


ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Сухий О.Л., Юрченко Т.А., Лісна В.М. Реалізація макету системи пошуку запозичень в текстових масивах — 102–106  PDF


ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ

Ігнацевич С.П. Комерціалізація інноваційних технологій в Україні. Oсновні проблеми та закордонний досвід — 107–115  PDF