Наука технології інновації №4(24)-2022, 66-77 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2022-4-06

Вавіліна Ніна Іванівна — с. н. с., ДНУ “Інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, 03150; +38 (097) 292-41-42; ORCID: 0000-0002-4861-2810

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНОЇ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗВО

Резюме. Проаналізовано нові підходи та принципи формування системи показників аналізу й оцінки
науково-інноваційної та освітньої діяльності. Стандартизованої системи індикаторів оцінювання науково-інноваційної діяльності закладів вищої освіти (ЗВО) досі не існує, тому країни розвивають такі індикатори, виходячи з національної специфіки, рівня розвитку економіки. У провідних країнах світу змінюються підходи й методи оцінювання якості освіти з урахуванням її науково-інноваційної складової. Поширюється комплексний системний підхід на основі багатоаспектних експертних досліджень із залученням невеликої кількості наукометричних показників. Перевагу надають критеріям економічної, соціальної, культурної значущості наукових досліджень. На формування та оновлення системи критеріїв і показників суттєво впливають нові тенденції розвитку ЗВО в умовах економіки знань та інновацій: зростання значущості функцій формування інтелектуального капіталу; підвищення ролі освітянської науки; формування інноваційно-орієнтованих функцій ЗВО: генерування інноваційних ідей; трансфер знань і технологій; виконання підприємницької функції тощо. Найбільш оперативне відображають важливі зміни в розвитку сучасного університету показники оцінювання ЗВО в міжнародних рейтингах. На основі аналізу показників відомих міжнародних рейтингів та окремих країн виділено групи сучасних критеріїв і показників для можливого використання у вітчизняній практиці оцінювання науково-інноваційної та освітньої діяльності ЗВО.

Ключові слова: науково-інноваційна діяльність, тенденції оцінювання ЗВО, критерії та показники, міжнародні рейтинги, принципи формування системи показників.