Наука технології інновації №3(27)-2023

ЗМІСТ


ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА

Куранда Т.К., Швед Н.Ю., Осадча А.Б., Вавіліна Н.І. Аналіз світових тенденцій розвитку науки за напрямами морських досліджень — 3–15

Хохотва О.П. Хімічний лізинг як інструмент циркулярної економіки — 16–22

Ігнацевич С.П. Стан та перспективи розвитку науково-технічної діяльності в сфері транскордонного співробітництва — 22–29


СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Рева О.М., Камишин В.В., Борсук С.П., Яроцький С.В., Сагановська Л.А. Застосування a-технології для уточнення узгоджених систем переваг експертів — 30–47

Засанська С.В. Європейський досвід експертизи наукових проєктів та прийняття рішень щодо їх фінансування — 47–62

Шабала Є.Є. Принципи підвищення якості моніторингу рівня палива на основі IoT — 62–67


ПРОБЛЕМИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ващук О.П., Поліщук О.Т., Сухіх А.С., Яцишин А.В., Яцишин Т.М. Офіс підтримки вченого: аналіз проєктів з популяризації науки та аудит КРІ діяльності — 68–79


ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА

Півоваров О.А., Ковальова О.С., Пугач А.М., Кірьянова К.Д. Виробництво шоколадної пасти з солодовим наповнювачем — 80–95


ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ

Овчаров В.І., Соколова Л.О., Панфілова О.А. Трансфер методик визначення вулканізаційних характеристик еластомерних композицій — 96–106


ТРАНСФЕР: НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Машинобудування, енергоефективність, нові і відновлювальні джерела енергії, агропромисловий комплекс, енергетика та енергоефективність — 106–108