Наука технології інновації №1(17)-2021

ЗМІСТ


СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Рева О.М., Борсук, С.П., Засанська С.В., Яроцький С.В. Теоретичні основи методології інтегративної оцінки ступеня інвестиційної привабливості об’єктів інтелектуальної власності — 3–16  PDF


ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА

Сулейманов А.С., Мехтієв М.М., Мусаєв Р.Р., Оруджева M.С., Гусейнов В.Г. Аналіз регіональних ринків продукції важкої промисловості та машинобудування (на прикладі економіки Азербайджану) — 17–33  PDF

Маммадов Ф. Оцінка економічного впливу змін цін на електрику (на прикладі Азербайджану) — 34–42  PDF

Писаренко Т.В., Кваша Т.К., Паладченко О.Ф., Молчанова І.В. Прогнозне дослідження щодо пріоритетних напрямів для досягнення ЦСР № 14 “Збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку” — 42–51  PDF


ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Андрощук Г.О. Національна безпека: охорона здоров’я, пандемія (COVID-19) і світова торгівля підробленими фармпрепаратами (ч. 1) — 52–61  PDF


ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Березняк Н.В., Шабранська Н.І. Наукометричне та патентне дослідження технологічних напрямів у сфері захисту та відновлення екосистем суші з використанням платформ Web of Sсience та Derwent Innovation — 62–72  PDF


ПРОБЛЕМИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Майорова К.В., Серебряннікова В.Ю. Новий концептуальний підхід до класифікації модифікацій повітряних суден транспортної категорії — 73–79  PDF