Наука технології інновації №2(22)-2022

ЗМІСТ


ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Гусейнова А.Д., Маммедова А.І., Абілова А.С., Гаджикерімова Х.К., Гасанова Х.Р., Мазанова О.І. Перспективи розвитку хмарних технологій у системі освіти в умовах пандемії — 3–9  PDF


ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Андрощук Г.О. Комерційна таємниця як фактор забезпечення національної економічної безпеки: практика Китаю (частина 1) — 10–21  PDF


ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА

Паладченко О.Ф., Молчанова І.В. Потенціал регіонів для реалізації національних завдань Цілі сталого розвитку 14 щодо збереження морських ресурсів — 22–31  PDF

Кужель Е.В. Якщо “і і і” спільно, то … — 32–35  PDF

Півоваров О.А., Миколенко С.Ю., Маркін А.М. Харчові продукти як протидія SARS-COV-2 — 36–46  PDF


СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Клюєв Є.І., Засанська С.В., Міхайленко Д.О., Клюєва К.Є. Обґрунтування вибору об’єктів дослідження засобами теорії нечітких множин — 47–51  PDF

Розора І.В., Мельник А.О. Побудова критеріїв згоди про вигляд імпульсної перехідної функції — 52–60  PDF


ПРОБЛЕМИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Чурсінов Ю.О., Луценко М.В., Кудрявцев І.М. Техніко-економічне обґрунтування доцільності сортування відходів зернових та олійних культур — 61–67  PDF