Наука технології інновації №4(20)-2021

ЗМІСТ


ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА

Куранда Т.К., Кочеткова О.П. Стан та проблеми фінансування наукової сфери за підсумками моніторингу — 3–13  PDF

Алескерова Нігяр Махал Аналіз і порівняння існуючого стану Ісламської фінансової системи
за країнами — 14–23  PDF


РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Кореняко Г.І., Мальцев В.С. Інноваційна ефективність країн Європи та України за оцінкою Європейського інноваційного табло — 24–34  PDF

Чмир О.С. Розвиток в Україні ресурсів, заснованих на знаннях — 35–49  PDF

Баланчук І.С., Бессараб В.Г. Розроблення критеріїв відбору експертів для проведення наукової та науково-технічної експертизи проєктів: аналіз світового досвіду — 49–59  PDF


ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Андрощук Г.О. Роль технологічних брендів у цифровій трансформації та економічному зростанні — 60–70  PDF


ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Горностай Н.І., Міхальченкова О.Є. Стан галузі ІКТ в Україні та світі — 71–77  PDF


ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ

Паладченко О.Ф., Молчанова І.В. Трансфер створених закладами вищої освіти технологій для впровадження
в суспільну практику — 78–87  PDF