Наука технології інновації №4(24)-2022, 3-19 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2022-4-01

Мусіна Людмила Абдрахманівна — канд. екон. наук, завсектору, ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03150; +38 (050) 351-08-84; musina@ukr.net; ORCID: 0000-0002-7706-3451

Кваша Тетяна Костянтинівна — заввідділу, ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03150; +38 (044) 521-00-74; ntatyana@ukr.net; kvasha@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0002-1371-3531

Коваленко Олександра Вікторівна — с. н. с., ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03150; +38 (067) 404-96-41; kasandra.kovalenko@gmail.com; ORCID: 0000-0001-7657-7867

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЗА ДАНИМИ МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГІВ

Резюме. Геополітична, економічна, екологічна та соціальна нестабільність у світі, що зростає останніми роками, вимагає вироблення та реалізації ефективної політики сталого розвитку, яка передбачає прийня­ття збалансованих рішень з позицій справедливої оцінки внеску всіх трьох його складових (економічна, соціальна й екологічна) в отримання сукупного результату економічної діяльності та соціального прогресу. Для оцінювання ефективності політики з реалізації завдань Цілей сталого розвитку, її здобутків і прогалин використано позиції України в міжнародних індексах сталого/зеленого розвитку: ефективності переходу до сталого розвитку, зеленого майбутнього, Цілей сталого розвитку, зеленого зростання, сталої конкурентоздатності. Використання декількох індексів сприяє більш комплексному й об’єктивному аналізу. Таке оцінювання допоможе приймати зважені управлінські рішення з урахуванням впливу можливих кризових ситуацій. За результатами аналізу позицій України в міжнародних індексах визначено, що, попри значну кількість державних стратегічних документів і значний обсяг завдань, не всі з завдань 17 ЦСР мають чіткі кількісні індикатори результативності, а відповідальність за їх реалізацію досить розмита. Цей аналіз надав можливість визначити фактори повільного руху у бік сталого розвитку, індикатори такого «тупцювання». Зазначені індикатори охоплюють практично всі показники ресурсної ефективності: низька частка відновлювальних джерел енергії та висока частка видобувних джерел, високі водо-, відходо- та ресурсоємності ВВП; зелені економічні стимули: відсутність стимулів і фінансів для розширення торгівлі екологічними товарами та послугами, для екологічних інновацій, вкрай низькі обсяги фінансування досліджень і розвитку ДіР – джерела інновацій і технологій; індекси ефективного управління: індекс сприйняття корупції, обсяг інвестицій у % до ВВП, якість публічних послуг; індекс інтелектуального капіталу: кількість отриманих прав інтелектуальної власності на душу населення тощо. Запропоновано визначати активатори руху в напрямі сталого розвитку під час формування дорожньої карти науки, технологій та інновацій (НТІ) для досягнення Цілей сталого розвитку, яка розробляється в УкрІНТЕІ в рамках відповідної глобальної пілотної програми ООН.

Ключові слова: сталий розвиток, зелене зростання, система глобальних індексів, індикатори, Цілі сталого розвитку, політика НТІ.