Наука технології інновації №1(21)-2022

ЗМІСТ


ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА

Федулова С.О. Глобальна криза продовольчої безпеки світу 2022 року — 3–8  PDF

Джафарова Вафа Роль кластера в економіці Східної Європи — 9–13  PDF


РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Осадча А.Б., Гаврис Т.В. Перспективність світових наукових і технологічних напрямів досліджень щодо сталого  розвитку міст та громад — 14–21  PDF

Калина В.С., Луценко М.В. Дослідження властивостей продуктів переробки насіння гарбуза — 22–28  PDF


ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Баклане Анда, Саулеспуренс Валдіс Застосування латентного розподілу Диріхле для аналізу латиських історичних газет: приклад Оскара Калпака — 29–37  PDF


СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Писаренко Т.В., Кваша Т.К. Критичні технології: результати форсайтного дослідження в Україні у 2021 році — 38–45  PDF

Пархоменко О.В., Пархоменко А.О., Пархоменко Г.О. Системно-творча основа буття в гармонії з законами природи — 46–53  PDF


ПРОБЛЕМИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Баланчук І.С. Класичний дослідницький університет: основні відомості — поняття, передумови, розбудова — 54–61  PDF

Півоваров О.А., Миколенко С.Ю., Гезь Я.В. Аналіз втрат харчової сировини в продовольчому ланцюзі — 62–68  PDF


ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Андрощук Г.О. Технологічна безпека: прогнозні оцінки трендів у розвитку науки і технологій — 69–80  PDF