Наука технології інновації №3(15)-2020

ЗМІСТ


Розвиток національної інноваційної системи

Федулова С.О. Організаційні та фінансові інструменти модернізації інфраструктурного забезпечення регіонального водокористування — 3–9  PDF


Інтелектуальна власність

Андрощук Г.О., Кваша Т.К., Коваленко О.В. Патентний ландшафт як інструмент прогнозування світових технологічних трендів: транспортна система, ракетно-космічна галузь, авіа- і суднобудування — 10–24  PDF


Інноваційна економіка

Березняк Н.В., Шабранська Н.І. Нові тенденції розбудови наукової, технологічної та інноваційної політики країн світу: бачення ОЕСР — 25–33  PDF

Баланчук І.С. Роль закладів вищої освіти в регіональних інноваційних екосистемах Швеції — 33–43  PDF

Овчаренко О.В., Науменко Н.Ю. Узагальнене визначення поняття «економічна безпека регіону» шляхом застосування семантичного аналізу — 44–54  PDF


Системний аналіз і прийняття рішень

Рева О.М., Камишин В.В., Шульгін В.А., Невиніцин А.М. Системний аналіз: медіана Кемені як оптимізаційна модель групової системи переваг авіадиспетчерів на небезпеках характерних помилок — 55–64  PDF

Пархоменко В.Д., Пархоменко О.В., Секі С. Енергетична парадигма як основа сучасного соціально-економічного розвитку — 65–71  PDF


Проблеми науково-технічної діяльності

Гасимов А.А. Тенденція розвитку системи управління безпекою (sms) і системи менеджменту якості (qms), формування єдиної системи корпоративного управління в форматі “compliance management” у сфері цивільної авіаціі  — 72–76  PDF


Трансфер технологій

Мельник-Мельников П.Г., П’ятчаніна Т.В.,  Огородник А.М., Герасимчук С.М. До питання пошуку українськими вченими потенційних партнерів під час трансферу технологій — 77–83  PDF