Наука технології інновації №2(6)-2018

 

ЗМІСТ

 


Проблеми науково-технічної діяльності

Пархоменко В. Д. Секі С. Інформація як природна, універсальна категорія


Інноваційна економіка

Баланчук І. С. Інновації в економіці як засіб підвищення конкурентоспроможності держави (на прикладі Фінляндії)

Бочарова Ю. Г. Методологічні засади дослідження процесу розвитку інноваційної інфраструктури

Паладченко О. Ф., Молчанова І.В. Сучасні підходи і методи проведення прогнозних досліджень: світовий досвід і можливість його використання в Україні

Гюнель Рагимли Сталий розвиток інфраструктури: сучасний стан соціальної інфраструктури Азербайджану


Трансфер технологій

Андрощук Г. О. Трансфер технологій в оборонно-промисловому комплексі України: проблемні питання (ІІ частина)


Інформаційні технології для виробництва

Кабат О.С., Кобельчук Ю.М., Черваков Д.О., Черваков О.В. Полімерні композиційні матеріали з високим рівнем термічної стабільності на основі фенольної смоли і дисперсних діоксидів кремнію

Рішан О. Й., Андріюк І.В. Спосіб лінеаризації аналогових сигналів первинних вимірювальних перетворювачів з синусоїдальними або косинусоїдальними характеристиками перетворення

Свердліковська О.С., Бурмістр М.В., Феденко О.О. Апротонні полімерні іонні рідини іоненового типу