Наука технології інновації №1(13)-2020

ЗМІСТ


Інноваційна економіка

Волошенюк Л.В., Горностай Н.І., Михальченкова О.Є. Інноваційна екосистема: поняття, функції, рівні інноваційного розвитку, приклади — 3–9   PDF

Бєляєва Н.С. Поняття та елементи системи проведення кадрового аудиту: аналіз наукових джерел — 9–15  PDF

Баланчук І.С. Інновації у косметичній індустрії: стислий огляд — 15–26  PDF


Проблеми науково-технічної діяльності

Назаренко I.I. Системне оновлення структури та змісту технічної освіти — 27–31  PDF

Гламаздін В.П., Мельник О.В., Тонкоголосюк В.М. Розвиток нафтогазового сектору як складової енергетики України — 32–41  PDF


Інформаційні технології

Березняк Н.В., Рожкова Л.В. Процес підприємницького відкриття в контексті регіональної смарт-спеціалізації: деякі теоретичні і концептуальні аспекти — 42–48  PDF


Трансфер технологій

Кваша Т.К., Паладченко О.Ф., Молчанова І.В. Діяльність закладів вищої освіти у сфері трансферу технологій — 49–57  PDF


Технології для виробництва

Півоваров О.А., Челтонов М.М. Особливості технології вилучення перхлорату амонію з продуктів утилізації твердого ракетного палива — 58–63  PDF