Наука технології інновації №2(10)-2019

ЗМІСТ


Проблеми науково-технічної діяльності

Березняк Н.В., Рожкова Л.В. Європейські підходи до визначення смарт-спеціалізації регіонів України

Богатель Н.В., Попов М.В. Реєстр наукових фахових видань — навігатор наукової періодики України

Жукович І.А., Єгоров І.Ю. Установи НАН України у Міжнародному рейтингу SCIMAGO

Євтушенко В.М. Наукометричний аналіз публікаційної активності у сфері “Life Sciences” у світі та Україні


Інтелектуальна власність

Андрощук Г.О., Работягова Л.І. Єдиний патентний суд ЄС: організаційні та економіко-правові засади функціонування


Інноваційна економіка

Баланчук І.С. Особливості інноваційної системи Ісландії

Кавуненко Л.П., Черногаєва О.Г., Вашуленко О.С.,  Інтеграція україни та країн СНД у європейський науковий простір: досвід участі у рамкових програмах ЄС


Науково-технічна експертиза

Бакал В.О., Брусіловський В.Б., Бурба О.І.  Методичні аспекти проведення експертизи регіональних програм інформатизації


Технології для виробництва

Рижова О.П., Кислична Р.І., Нагорна Т.І., Науменко С.Ю.  Безпігментні склопокриття сірого кольору