Редколегія

Головний редактор
Камишин
Володимир Вікторович
чл.-кор. НАПН України, д-р пед. наук, канд. техн. наук, директор ГНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»,  https://orcid.org/0000-0002-8832-9470
Заступник головного редактора
Рева
Олексій Миколайович
д-р техн. наук, професор, Національний авіаційний університет, https://orcid.org/0000-0002-5954-290X
Члени редакційної колегії
Аврамчук
Богдан Олегович


Верещак
Віктор Григорович


Дубницький

Володимир Іванович

Єгоров
Ігор Юрійович

канд. екон. наук, заступник директора з науково-експертної діяльності ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», https://orcid.org/0000-0001-8505-2157

д-р техн. наук, доцент кафедри технології неорганічних речовин та екології ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», https://orcid.org/0000-0003-0914-6527 

д-р екон. наук, професор ЗВО «Український державний хіміко-технологічний університет»,  https://orcid.org/0000-0002-3007-6116

д-р екон. наук, професор, Інститут економіки та прогнозування НАН України, https://orcid.org/0000-0002-3829-6383

Писаренко
Тетяна Василівна
канд. техн. наук., заступник директора з прогнозно-аналітичної діяльності та моніторингу науково-технічного розвитку ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», https://orcid.org/0000-0001-9806-2872
Півоваров
Олександр Андрійович
д-р техн. наук, професор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, https://orcid.org/0000-0003-0520-171X
Попович
Олександр Сергійович
д-р екон. наук, с.н.с. ДУ «Інститут досліджень наук-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», https://orcid.org/0000-0001-5906-8358
Федулова  Світлана Олександрівна д-р екон. наук, проф., Університет імені Альфреда Нобеля, http://orcid.org/0000-0002-5163-3890
Черваков
Олег Вікторович
д-р техн. наук, професор, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», https://orcid.org/0000-0002-1631-3592

Іноземні члени редакційної колегії
Гусейнова
Арзу Догру кизи
д-р екон. наук, проф., Інститут наукових досліджень економічних реформ, Азербайджан, http://orcid.org/0000-0002-0981-9923
Борусєвіч
Анджей
 др наукінженерпроф.проректор з науки та розвитку Міжнародної Академії Прикладних наук в ЛомжіРеспубліка Польща,  ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-1407-7530