Наука технології інновації №4(24)-2022, 94-101 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2022-4-09

Саліфова Тарана Шахвалад — пров. н. с., Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки Азербайджанської Республіки, вул. Г. Зардабі, 196, м. Баку, Азербайджан; +994 (50) 443-48-33; tarana.salifova@esri.gov.az; ORCID: 0000-0003-1147-1433

ОЦІНКА СХИЛЬНОСТІ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНІВ АЗЕРБАЙДЖАНУ

Резюме. У статті розглянуто різні підходи до оцінки регіональної інноваційної діяльності. Досліджено особливості регіональної інноваційної діяльності. Регіони Азербайджану було оцінено з точки зору схильності до інноваційної діяльності відповідно до нового методичного підходу. Рейтинг регіонів визначався на основі індексів схильності до інноваційної активності. Надано пропозиції щодо розвитку регіональної інноваційної діяльності.

Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційний потенціал, схильність до інноваційної діяльності, інноваційна інфраструктура, рейтингова оцінка.