Наука технології інновації №2(26)-2023

ЗМІСТ


ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА

Гусейнова А., Мазанова О. Короткострокове прогнозування валового внутрішнього продукту — 3–11

Гламаздін В.П., Мельник О.В., Тонкоголосюк В.М. Аналіз роботи паливно-енергетичного комплексу України в умовах військової агресії та визначення перспективних напрямів розвитку — 11–19


РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Горностай Н.І., Михальченкова О.Є. Стан та особливості розвитку транскордонного співробітництва в Україні — 20–25


СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Рева О.М., Камишин В.В., Кириченко К.В., Яроцький С.В., Сагановська Л.А. Формування спектру системно-інфомаційних критеріїв узгодженості експертних думок — 26–39


ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Андрощук Г.О. Політика і стратегії розвитку штучного інтелекту в країнах світу: quo vadis? (частина 2) — 40–47


ПРОБЛЕМИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Півоваров О.А., Павленко А.А. Інноваційне застосування алюмосилікатних микросфер (ценосфер) як ефективного наповнювача в композиційні матеріали — 48–56

Тертишна О.В., Замікула К.О., Тертишний О.О. Вплив рослинних присадок на флокуляцію асфальтенів у нафтових дисперсних системах — 56–63


ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Яцишин А.В., Мозолевич Г.Я., Яцишин Т.М., Сухіх А.С. Роль е-інфраструктур у підтримці наукової діяльності: виклики та перспективи — 64–77


ПЕРСПЕКТИВНІ СТАРТАПИ ТА ІННОВАЦІЇ

Маренков О.М., Курченко В.О., Нестеренко О.С. Розробка лікувально-профілактичного корму для виноградного равлика Нelix aspersa Мüller — 78–80