Наука технології інновації №3(11) 2019

ЗМІСТ


Проблеми науково-технічної діяльності

Пархоменко В.Д., Пархоменко О.В., Секі С. Аналіз особливостей постіндустріального інформаційно-знаннєвого соціально-економічного розвитку — 3–10   PDF

Лосіцька Т.І.  Державне регулювання експортної діяльності — 11–21   PDF


Інтелектуальна власність

Дмитришин В.С. Побудова системи управління інтелектуальною власністю в науковій установі. Досвід ДНУ “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини” ДУС — 22–28   PDF


Інноваційна економіка

Хименко О.А., Єгоров І.Ю. Деякі аспекти управлінського рішення в інноваційній діяльності суб’єкта підприємництва  — 29–41   PDF

Баланчук І.С. Розвиток та становлення інноваційної системи в Данії. Статистичний огляд  — 42–53   PDF

Кваша Т.К., Паладченко О.Ф., Молчанова І.В. Державне регулювання інноваційної діяльності шляхом фінансової підтримки інноваційних пріоритетів — 54–61   PDF


Трансфер технологій

Мельник-Мельников П.Г., П’ятчанiна Т.В., Огородник А.М., Мазур М.Г. Аналіз досвіду закордонних офісів трансферу технологій для формування в наукових установах України ефективної системи трансферу технологій — 62–69   PDF


Інформаційні технології

Рева О.М., Камишин В.В., Невиніцин А.М., Шульгін В.А. Диференціальний метод встановлення порівняльної небезпеки помилок авіадиспетчерів в професійній діяльності — 70–82   PDF