Наука технології інновації №3(23)-2022

ЗМІСТ


РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Кваша Т.К., Паладченко О.Ф., Молчанова І.В. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні та їх реалізація — 3–12  PDF


ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Андрощук Г.О. Комерційна таємниця як фактор забезпечення національної економічної безпеки: практика Китаю та США (частина 2) — 13–25  PDF

Бабич І.М., Бондар М.В., Бойко П.М., Прибильський В.Л. Географічне зазначення як фактор забезпечення конкурентоспроможності українських вин — 26–29  PDF


СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Коваленко О.В., Богомазова В. М., Кваша Т.К. Морські дослідження: законодавство ЄС та України — 30–38  PDF

Федулова С.О. Проблеми правової кваліфікації злочину геноциду — 39–43  PDF

Гусейнов С.М. Вплив НДДКР та інновацій на економічний розвиток. Емпіричний аналіз Азербайджану — 44–51  PDF


ПРОБЛЕМИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Камишин В.В., Баланчук І.С. Діяльність перших дослідницьких університетів у США та Європі: досвід для України — 52–62  PDF


ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ

Михальченкова О.Є., Горностай Н.І. УкрІНТЕІ як невід’ємна складова інноваційної системи України — 63–67  PDF