Наука технології інновації №1(29)-2024

ЗМІСТ


ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА

Федулова С.О. Потенціал водневої економіки та низьковуглецевий розвиток — 3–8

Мусіна Л.А., Кулак А.О. Аналіз та оцінка якості економічного зростання в Україні на основі міжнародних рейтингів — 8–20

Овчарик Р.Ю., Овдій О.В., Негоденко В.С., Копотієнко Т.Ю., Міняйло В.П. Місія та перспективи розвитку бухгалтерсько-аудиторської професії у воєнний та повоєнний період — 21–31

Мусейбов Аяз Аналіз банківського сектора Азербайджану на період початку переходу до Базельських принципів — 32–42


РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Чепурна Н.В., Гламаздін В.П., Тонкоголосюк В.М., Мельник А.О. Розвиток електроенергетичного сектору України у середньостроковій перспективі — 43–55


ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ

Писаренко Т.В., Кваша Т.К., Паладченко О.Ф., Молчанова І.В. Діяльність у сфері трансферу технологій за інноваційними пріоритетами в Україні — 56–68

Шарлович З.П., Михальченкова О.Є. Трансфер знань і технологій в системі розвитку професійної майстерності фахівця — 68–72


СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Рева О.М., Мірзоєв Б.М., Мухтаров П.Ш., Насіров Ш.Ш. Нечітка модель прийняття рішення щодо розв’язання “трикутника ризиків” ІСАO в умовах порушення норми ешелонування повітряних суден — 73–82

Гусейнова А.Д., Мазанова О.І. Багатофакторна модель комплексної оцінки інноваційного потенціалу суб’єктів на основі теорії нечітких множин — 83–91

Рева О.М., Камишин В.В., Борсук С.П., Яроцький С.В., Сагановська Л.А. Ентропійні показники розрізненості фахівцями значущості рис інвестиційної привабливості об’єктів експертизи — 92–102


ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Андрощук Г.О. Захист прав ІВ у ЄС: цифрова трансформація та реформа митної служби — 103–112


ПРОБЛЕМИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ващук О.П., Поліщук О.Т., Яцишин А.В. Вчений з мого регіону: проєкт Офісу підтримки вченого — 113–118