Процедура рецензування

ПРОЦЕДУРА РЕЦЕНЗУВАННЯ СТАТЕЙ, ЯКІ НАДІЙШЛИ ДО РЕДАКЦІЇ ЖУРНАЛУ «НАУКА, ТЕХНОЛОГІЇ, ІННОВАЦІЇ»

 1. Кожна надіслана в редакцію стаття реєструється в журналі обліку за порядковим номером і датою надходження.
 2. Стаття надсилається рецензенту, призначеному головним редактором для здійснення одностороннього сліпого рецензування (single-blind — рецензент знає про автора, автор про рецензента — ні). Форма рецензії.
 3. Рецензентом не може бути призначений співробітник підрозділу, в якому працює автор. Рецензентами журналу є члени редакційної колегії і залучені фахівці, які мають досвід роботи за науковим напрямом, представленим автором. Як правило, це кандидати та доктори наук, професори.
 4. Рецензент може протягом 1 тижня після отримання статті оцінити, чи має він достатню кваліфікацію для здійснення рецензування. Рецензент відмовляється від рецензування, якщо вважає свою кваліфікацію недостатньою або такою, що не відповідає напряму дослідження. Після повідомлення про це головний редактор призначає іншого рецензента.
 5. Протягом 14 календарних днів рецензент надає відповідь у вигляді рецензії. У рецензії рецензент розкриває позитивні сторони дослідження та його недоліки. Рецензія закінчується висновком: або “До друку”, або “На доопрацювання”, або “Не рекомендовано до опублікування” (з обґрунтуванням причин відхилення).
 6. Рецензія надається в редакцію у письмовому або відсканованому вигляді та має містити такі елементи: назва статті; автор; обґрунтування відповідності статті тематиці журналу; актуальності; наукової новизни; дотримання структури наукової статті; повноти і достатності розкриття теми в анотації; зауваження рецензента; висновок рецензента; відомості про рецензента, підпис, дата.
 7. Рецензент може обґрунтувати такі положення: тема дослідження є актуальною та корисною; назва статті відображає її зміст і мету; анотація до статті розкриває її зміст; наукова аргументація автора переконлива; результати методологічно правильно представлені; стаття є належно оформленою відповідно до вимог наукових досліджень; висновки автора є достатніми та ілюструють результати дослідження; яка частина статті підлягає доопрацюванню.
 8. Якщо рецензент надає висновок “На доопрацювання”, стаття відправляється автору для здійснення коректив і потім може бути розглянута повторно. Якщо автор не погоджується з думкою рецензента, зокрема, у разі отримання висновку “Не рекомендовано до опублікування”, він має право надати аргументовану відповідь. Редакційна колегія залишає за собою право направити статтю іншому рецензенту або відхилити зауваження автора, дослухавшись до думки рецензента.
 9. Рішення щодо публікації приймає головний редактор на основі позитивного рішення рецензента (у складних випадках – редакційна колегія), про що повідомляється авторові.
 10. Остаточне рішення про зміст номера ухвалюється на засіданні Вченої ради Українського інститут науково-технічної експертизи та інформації (порядковий номер та дата проведення засідання розміщуються на першій сторінці ухваленого випуску журналу).
 11. Відповідальність за достовірність наведених фактів і даних, дотримання авторських прав і обґрунтованість зроблених у статті висновків і рекомендацій несуть автор і рецензент.

Затверджено на засіданні Вченої ради Українського інститут науково-технічної експертизи та інформації від 21.11.2018 р. (протокол № 10).