Наука технології інновації №4(24)-2022, 52-66 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2022-4-05

Баланчук Ірина Сергіївна — завсектору, ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03150; +38 (044) 521-09-81; slavira218@gmail.com; ORCID: 0000-0002-5179-7350

КОНЦЕПЦІЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ: ПЕРЕДУМОВИ, ЗАВДАННЯ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ

Резюме. Ще задовго до появи сучасних дослідницьких університетів у суспільстві виникла потреба до створення закладів освіти абсолютного нового зразка: з новітніми підходами та методами до принципів викладання, сучасними механізмами засвоєння знань, структурою переходу набутого досвіду в практичну діяльність. Так, ґрунтуючись на висновках багатьох тогочасних спеціалістів, науковців, педагогів були розроблені та презентовані загальні та конкретні рекомендації для відкриття і розбудови таких освітніх установ, які ми зараз називаємо закладами вищої освіти інноваційного зразка, або дослідницькими університетами. Метою пропонованої статті було вивчення специфіки функціонування дослідницьких університетів шляхом аналізу особливості організації їх роботи, головних завдань, ключових проблем та очікуваних результатів діяльності. Головним науковим методом, який було використано при написанні цієї роботи, був системно-аналітичний метод, за допомогою якого були визначені ключові передумови для створення дослідницького університету, а також виділена цілісна структура діяльності такого закладу вищої освіти з метою презентації практичних рекомендацій для відкриття інноваційних установ в Україні. Основними результатами, які були отримані у ході цього дослідження, можна визначити такі: визначення характеристик моделі “потрійної спіралі” у роботі дослідницьких університетів; характеристика базових завдань, цілей і проблем у роботі таких закладів; надання актуальних пропозицій щодо розробки концепції створення дослідницького університету в Україні. Результати пропонованої наукової роботи та висновки, отримані в ході проведення представленого дослідження, можуть бути використані для подальших практичних наукових досліджень за вказаною тематикою, а також для: викладачів і студентів закладів вищої освіти за спеціальністю “Історія, педагогіка, освітні технології”.

Ключові слова: заклад вищої освіти, стратегія, інновації, наукові проєкти, професійна діяльність.