Наука технології інновації №4(24)-2022, 20-31 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2022-4-02

Арзу Догру кизи Гусейнова — д-р екон. наук, проф., кафедра цифрової економіки, Інститут наукових досліджень економічних реформ, Азербайджан, Баку, вул. Г. Зардабі, 88, AZ1011; +994 (012) 492-59-04; arzu.huseynova@economy.gov.az; ORCID: 0000-0002-0981-9923

Маммедова Арзу Імамверді кизи — канд. фіз.-мат. наук, доц., кафедра цифрової економіки, Азербайджанський державний економічний університет (UNEC), Азербайджан, Баку, вул. Істіклаліят, 6, AZ1001; +994 (012) 492-59-04; m.arzu@unec.edu.az; ORCID: 0000-0002-6364-2786

Абілова Арзу Сабір кизи — викладач, кафедра цифрової економіки, Азербайджанський державний економічний університет (UNEC), Азербайджан, Баку, вул. Істіклаліят, 6, AZ1001; +994 (012) 492-59-04; arzu_abilova@unec.edu.az; ORCID: 0000-0001-6879-8061

Гаджикерімова Хатун Гедір кизи — гол. викладач, кафедра економіки та управління, Азербайджанський державний економічний університет (UNEC), Закатальська філія, Азербайджан, Баку, вул. Закаталі Ахмед Раджаблі, 4; +994 (055) 204-94-29; khatun.hajikerimova@unec.edu.az; ORCID: 0000-0003-2721-6613

Гасанова Хейран Рехім кизи — гол. викладач, кафедра цифрової економіки, Азербайджанський державний економічний університет (UNEC), Азербайджан, Баку, вул. Істіклаліят, 6, AZ1001; +994 (012) 492-59-04; h.hasanova@unec.edu.az; ORCID: 0000-0001-8814-3150

Мазанова Офелія Ідрис кизи — гол. програміст LMS, Азербайджанський державний економічний університет (UNEC), Азербайджан, Баку, вул. Істіклаліят, 6, AZ1001; +994 (012) 492-59-04; ofelya.mazanova@unec.edu.az; ORCID: 0000-0001-7344-3492

ЗМЕНШЕННЯ НАСЛІДКІВ ВІЙНИ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ ЗБІЛЬШЕННЯ ІМПОРТУ ПРОДОВОЛЬСТВА З КРАЇН – ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ДО АЗЕРБАЙДЖАНУ

Резюме. У статті проаналізовано стабілізацію ситуації в Азербайджані на тлі зростання цін на продовольство на світових ринках унаслідок війни в Україні. Автори вивчили вплив російсько-української війни на світовий та азербайджанський ринки імпорту. Проаналізовано можливості заміщення імпорту найбільших імпортерів Азербайджану, Росії та України країнами – членами Організації економічного співробітництва. Також було досліджено питання про те, чи можна розглядати держави, які є членами цієї організації, як альтернативні ринки. Для пошуку відповідей на ці та інші питання було здійснено аналіз та оцінку. У результаті, використовуючи такі інструменти Центрів міжнародної торгівлі, як карта доступу до ринку, карта експортного потенціалу тощо, були ідентифіковані три держави – члени Організації економічного співробітництва (Туреччина, Казахстан і Пакистан) з високим потенціалом стратегічних продуктів харчування для Азербайджану. У статті зроблено такий висновок: війна в Україні, як і раніше, продовжує дестабілізувати світовий ринок; Азербайджан має в найкоротші терміни знайти альтернативні джерела.

Ключові слова: війна в Україні, стратегічні продукти харчування, підвищення цін, ринок імпорту, альтернативний ринок, країни – члени Організації економічного співробітництва.