Наука технології інновації №4(4)-2017

 

ЗМІСТ

 


Проблеми науково-технічної діяльності

Пархоменко О.В., Пархоменко В.Д. Людина майбутнього в умовах формування інформаційно-знаннєвої парадигми цивілізаційного розвитку PDF


Інноваційна економіка

Кваша Т.К. Науково-технологічні парки: теоретичні та практичні аспекти створення й міжнародний досвід розвиткуPDF

Куранда Т.К., Кочеткова О.П., Осадча А.Б. Фінансове забезпечення науково-технічних пріоритетів у світі та Україні PDF

Прудка О.В. Китайський досвід державного стимулювання інноваційної діяльності PDF

Рожкова Л.В. Державна підтримка розвитку інновацій на галузевому рівні PDF

Федулова С.О. Інвестиційна діяльність у сфері інженерно-технічної інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення PDF

Єгоров І.Ю. Заходи з підтримки інновацій в Україні: деякі законодавчі та організаційні аспекти PDF


Інтелектуальна власність

Андрощук Г.О., Работягова Л.І. Реформа патентної системи США: аналіз змін (ІІ частина) PDF


Проблеми освіти та акредитації

Кірюхін М.М. Європейська атестація інженерних кадрів в Україні PDF