Етика публікацій

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ЕТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ У ДІЯЛЬНОСТІ АВТОРІВ, РЕЦЕНЗЕНТІВ І ПРЕДСТАВНИКІВ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Редакція журналу «Наука, технології, інновації» слідує рекомендаціям  Кодексу поведінки з передових практик Комітету з етики публікацій (Code of conduct and best practice guidelines for journal editors Committeе on publication ethics) з використанням публікаційних принципів видавництва Elsevier.

Обов’язки авторів

– гарантувати, що результати дослідження, викладені в рукописі, є самостійною та оригінальною роботою

– представляти в журнал рукопис, який не перебуває на розгляді в іншому виданні та не був опублікованим. Недотримання цього принципу розцінюється як грубе порушення етики публікацій і дає підставу для зняття статті з рецензування

– у разі використання фрагментів чужих робіт і/або запозичення тверджень інших авторів у статті повинні бути оформлені відповідні бібліографічні посилання з обов’язковим зазначенням автора і першоджерела

– надмірні запозичення, а також плагіат у будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень є неетичними і неприйнятними діями

– гарантувати правильний склад співавторів роботи. Авторство має бути обмежене тими особами, які зробили значний внесок у концепцію, виконання або інтерпретацію дослідження

– якщо автор виявить неточності чи помилки в своїй роботі на стадії її розгляду в редакції чи рецензування, він зобов’язаний повідомити про це редакцію журналу для усунення недоліків.

Обов’язки рецензентів

– рецензентом не може бути автор або співавтор рецензованої роботи, а також співробітники підрозділу, в якому працює автор

– експертна оцінка повинна допомагати автору поліпшити якість тексту статті, а головному редактору – прийняти рішення про публікацію

– рецензент може відмовитись від розгляду дослідження, якщо вважає, що його кваліфікація є недостатньою для аналізу даної роботи

– рецензія має бути об’єктивною і не містити суб’єктивних думок автора про роботу. Рецензент має висловлювати свої думки чітко та підкріплювати їх аргументами

– будь-який рукопис, отриманий для рецензування, є конфіденційним документом і не може бути переданим чи обговореним із будь-якими іншими особами без дозволу головного редактора

– рецензент має звертати увагу головного редактора на факти збігу із будь-якою роботою, опублікованою раніше, якщо немає посилання автора статті на цю роботу, що має допомогти у виявленні плагіату

– рецензент не має використовувати інформацію з наданої йому роботи для задоволення особистих інтересів, наприклад, для застосування у власних дослідженнях

Обов’язки редакційної колегії

– при прийнятті рішення про публікацію головний редактор керується достовірністю поданих даних і науковою значущістю роботи

– головний редактор журналу приймає рішення про те, які зі статей будуть опубліковані, а які відхилені, тому він не повинен бути зацікавленим у публікації розглянутих матеріалів

– головний редактор не повинен допускати до публікації інформацію, якщо є достатньо підстав вважати, що це плагіат

– головний редактор журналу може консультуватися із членами редакційної колегії та рецензентами для ухвалення остаточного рішення щодо публікації

– головний редактор і співробітники редакції не повинні розкривати інформацію з представленої в журнал статті нікому, крім автора(ів) і потенційних рецензентів

– головний редактор і видавець не повинні залишати без відповіді претензії авторів щодо розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів. При виникненні конфліктної ситуації вони повинні вжити необхідних заходів для відновлення порушених прав, а при виявленні помилок – сприяти публікації виправлень чи спростувань.

Затверджено на засіданні Вченої ради Українського інститут науково-технічної експертизи та інформації від 21.11.2018 р. (протокол № 10).