Наука технології інновації №4(12)-2019

ЗМІСТ


Проблеми науково-технічної діяльності

Пархоменко В.Д., Пархоменко О.В., Секі С. Системний підхід до розуміння сутності постіндустріальної інтелектуальної  економіки — 3–10   PDF

Кірюхін M.M. Топ-­4 таємниці для просування наукової грамотності — 11–15   PDF

Вавіліна Н.І. Підготовка наукових кадрів як основа формування інтелектуального капіталу країни — 16–27   PDF


Інтелектуальна власність

Андрощук Г.О., Кваша Т.К. Патентний ландшафт як інструмент прогнозування світових технологічних трендів: сфера озброєння та військової техніки  — 28–40   PDF


Інноваційна економіка

Мельник-Мельников П.Г., П’ятчаніна Т.В., Огородник А.М. До питання раціонального пошуку інвесторів українськими вченими, зокрема серед корпоративних венчурних фондів у медико-біологічній галузі — 41–46   PDF

Груздова Т.В. Адаптація міжнародних індикаторів публічних послуг у системі охорони здоров’я України: проблеми та перспективи — 47–52   PDF

Баланчук І.С. Соціальні інновації в традиційній Норвегії: передумови та особливості — 53–59   PDF

Волошенюк Л.В., Горностай Н.І., Михальченкова О.Е. Інноваційне підприємництво як ефективний механізм трансферу технологій в Ізраїлі — 60–67   PDF


Інформаційні технології

Гусейнова Арзу Тенденції розвитку електронних послуг — 68–74   PDF

Чмир О.С. Розвиток екосистеми підтримки науки, освіти та інновацій — 75–84   PDF