Наука технології інновації №4(24)-2022, 102-106 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2022-4-10

Сухий Олексій Лукич — заст. директора з науково-інформаційного забезпечення та інформаційних технологій, ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03150; +38 (044) 521-09-30; su@ukrintei.ua; ORCID: 0000-0002-3479-4123

Юрченко Тетяна Анатоліївна — заввідділу,  ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03150; +380(44)521-00-68; yurchenko@ukrintei.ua; ORCID: 0000-0002-4501-0830

Лісна Валентина Миколаївна — завсектору,  ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03150; +380(44)521-00-68; lisna@ukrintei.ua; ORCID: 0000-0002-4032-1920

РЕАЛІЗАЦІЯ МАКЕТA СИСТЕМИ ПОШУКУ ЗАПОЗИЧЕНЬ У ТЕКСТОВИХ МАСИВАХ

Резюме. У статті описано поширений алгоритм пошуку збігів між змістами текстових масивів, який надає можливість із високою долею вірогідності визначати потенційні запозичення текстів на прикладі аналізу банку даних академічних текстів і вхідного тексту. Визначено головні ідеї практичної реалізації подібної системи, а також потенційні шляхи подальшого розвитку для доведення описаної моделі до стану, придатного для використання кінцевими споживачами.

Ключові слова: антиплагіат, запозичення, алгоритми, n-gram.