Наука технології інновації №4(24)-2022, 45-51 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2022-4-04

Горностай Наталія Ігорівна — c. н. с., ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03150; +38 (044) 521-00-34; gornostai@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0003-0383-7132

Михальченкова Олена Євгенівна — c. н. с., ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03150; +38 (044) 521-09-81; alenasimchuk5566@gmail.com; ORCID: 0000-0001-7784-9668

СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ ТА ЇХНІ ПЕРЕВАГИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Резюме. Стаття присвячена актуальній нині проблемі створення та розвитку індустріальних парків в Україні. Зараз для розвитку економіки цей напрям вважається перспективним. З огляду на це, автори розглядають актуальний портрет індустріального парку за ключовими характеристиками: форма власності індустріального парку, тип проєкту, що розробляється, локальне розташування парку і загальний розмір території парку. Також у статті особливу увагу приділено історії, розвитку, функціонуванню індустріальних парків Китаю. Індустріальні парки дедалі більше розвивають промисловий потенціал конкретної території, сприяють створенню нових робочих місць і комфортного ділового середовища, а також збільшенню податкових надходжень до бюджету. Залучаючи як резидентів високотехнологічні виробництва, індустріальні парки є одним із елементів інноваційної інфраструктури. Індустріальні парки — це світовий тренд розвитку економіки. Наприклад, Угорщина — виробляє там третину свого ВВП, Туреччина — насичує ними пріоритетні регіони, Польща — відновлює депресивні громади. Серед переваг для учасників парку — звільнення від сплати ПДВ імпорту нового обладнання для власного використання, звільнення від податку на прибуток протягом десяти років, органи місцевого самоврядування зможуть встановлювати пільгові ставки податку на нерухомість і плати за землю. Головними цілями створення індустріального парку є соціально-економічний розвиток закритого міста, підвищення якості життя населення шляхом створення нових високотехнологічних виробництв, основними працівниками на яких стануть висококваліфіковані кадри. Індустріальні парки — реальна допомога економіці в умовах війни і після її завершення.

Ключові слова: індустріальний парк, технопарки, тенденції розвитку індустріальних парків, вільні економічні зони, інвестиції, спеціальні інвестиційні зони.