Наука технології інновації №2(18)-2021


ЗМІСТ


ПРОБЛЕМИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кірюхін М.М. Змагання наукової грамотності та STEM: хто є головним? — 3–7  PDF

Ганзюк А.Л., Кравчук В.В., Гордєєв А.І., Кравчук О.В. Аналіз результатів методів мотивації інноваційної активності та зростання наукового потенціалу співробітників (на матеріалах Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України) — 8–13  PDF


ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА

Баланчук І.С., Михальченкова О.Є. Технологічні платформи у сфері інновацій — тренди в Європі та Україні — 14–24  PDF

Гасимли В.А., Джафарова В.Д. Реальний рівноважний обмінний курс в експортно-сировинній економіці:
досвід Азербайджану — 25–38  PDF

Сулейманлі О.З. Статистичний аналіз факторів, що перешкоджають впровадженню інновацій у промисловість Азербайджану — 38–46  PDF

Пархоменко В.Д., Секі С., Пархоменко Г.О. Співпраця малих і середніх підприємств 
з транснаціональними корпораціями у сучасних умовах соціально-­економічного розвитку — 46–51  PDF


ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Андрощук Г.О. Національна безпека: охорона здоров’я, пандемія (COVID-19) і світова торгівля підробленими фармпрепаратами (ч. 2) — 52–62  PDF


ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Березняк Н.В. Наукометричне та патентне дослідження технологічних трендів у сільськогосподарській сфері з використанням платформ Web of Sсience та Derwent Innovation — 63–71  PDF