Наука технології інновації №2(2)-2017

 

ЗМІСТ

 


Проблеми науково-технічної діяльності

Пархоменко О.В., Пархоменко В.Д. Інформація як природна категорія її зв’язок зі знаннями  PDF


Інноваційна економіка

Кваша Т.К., Паладченко О.Ф., Молчанова І.В. Роль нормативно-правового забезпечення у формуванні та реалізації регіональних інноваційних пріоритетів PDF

Гусейнова Арзу, Шукурова Айгюн, Гусейнли Айтен Основы и анализ инновационного потенциала PDF


Інтелектуальна власність

Андрощук Г.О. Адитивні технології: перспективи і проблеми 3D-друку (II частина) PDF

Хоменко І.І., Шахбазян К.С. . Інституційне та нормативно-правове регулювання передачі знань з наукових установ і ВНЗ до промислового сектору: досвід України, США та ЄС PDF


Проблеми освіти та акредитації

Кірюхін М.М. Сертифікація інженерів та акредитація інженерних програм Роль міжнародних і національних інженерних федерацій PDF


Інформаційні технології

Гладун А.Я., Хала К.О. Таксономія стандартів інформаційної безпеки PDF

Рішан О.Й., Гура А.С. Розробка структурної схеми та способу підвищення точності вимірювань ультразвукового пристрою контролю ширини стрічки у повітрі PDF

Тарасов В.О., Назаренко Т.М., Злочевська Л.О. Технологія корекції неплощинності поверхні лінійної напрямної PDF