Наука технології інновації №2(14)-2020

ЗМІСТ


Проблеми науково-­технічної діяльності

Єгоров І.Ю. Науково-технічний розвиток і нові тенденції в освіті та зайнятості — 3–8  PDF

Гламаздін В.П., Мельник О.В., Тонкоголосюк В.М. Розвиток електроенергетичного сектору як складової енергетики України — 9–15  PDF


Інноваційна економіка

Танер Сенер Аднан oглу Методологічні аспекти оцінки інноваційного розвитку регіонів — 16–24  PDF

Бєляєва Н.С.  Гармонізація вітчизняного кадрового аудиту з міжнародною практикою — 25–32  PDF


Інтелектуальна власність

Богомазова В.М., Кваша Т.К. Аналіз перспективності світових наукових та технологічних напрямів розвитку у сфері транспорту — 33–43  PDF

Паладченко О.Ф., Молчанова І.В. Наукометричний аналіз перспективності наукових і технологічних напрямів щодо обмеження викидів парникових газів — 44–53  PDF


Інформаційні технології

Рева О.М., Камишин В.В., Невиніцин А. М., Борсук С.П., Шульгін В.А. Застосування класичних критеріїв прийняття рішень для визначення ризиків-невизначеності систем переваг авіадиспетчерів на небезпеках характерних помилок — 54–66  PDF

Пунда О.О., Арзянцева Д.А., Захаркевич Н.П. Організаційно-правові засади формування електронної системи охорони здоров’я в умовах проведення медичної реформи — 67–73  PDF

Осадча А.Б. Порівняння рівня публікаційної діяльності у сфері медицини в Україні та країнах світу — 74–83  PDF