Наука технології інновації №3(19)-2021

ЗМІСТ


РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Ковтун І.Б., Терещенко Т.В. Теоретичні аспекти формування економічного потенціалу територіальної громади: синергетичний підхід — 3–9  PDF

Пунда О.О., Арзянцева Д.А., Захаркевич Н.П. Теоретична сутність та компонентна структура інтелектуального капіталу підприємства — 10–19  PDF


ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА

Овчаренко О.В. Аналіз наявних підходів до оцінки економічної безпеки регіону — 20–29  PDF

Алакбаров E.Е., Сулейманова А.Г. Взаємозв’язок між продуктивністю праці та реальною заробітною платою в Азербайджані — 29–35  PDF


ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Єгоров І.Ю., Грига В.Ю., Рижкова Ю.О. Патентна активність у сфері зеленої економіки: сучасний стан та проблеми — 36–44  PDF


ПРОБЛЕМИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Писаренко Т.В., Кваша Т.К., Паладченко О.Ф., Молчанова І.В. Науково-технічна діяльність закладів вищої освіти для забезпечення інноваційного розвитку — 45–53  PDF

Півоваров О.А., Миколенко С.Ю. Підвищення якості пшеничного хліба за рахунок застосування плазмохімічно активованої води — 53–61  PDF


ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Платонов О.Д., Шевцова І.О., Радченко О.Є., Марчук Ю.О., Коваленко Р.О. www.nas.gov.ua центрична цифрова трансформація для системного поліпшення статусу НАН України в суспільстві, державі та світовій науковій спільноті — 62–73  PDF


СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Пархоменко О.В., Пархоменко А.О. Базова відмінність знання від інформації і взаємозв’язок між ними — 74–79  PDF