Наука технології інновації №1(25)-2023

ЗМІСТ


ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА

Федулова С.О. Багатовимірна поточна світова криза проти концепції полікриз — 3–8  PDF

Ігнацевич С.П., Баланчук І.С. Науково-технічна діяльність у сфері транскордонного співробітництва: європейський досвід  — 8–14  PDF


ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Андрощук Г.О. Політика і стратегії розвитку штучного інтелекту в країнах світу: quo vadis? (частина 1) — 15–29  PDF


ПРОБЛЕМИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кірюхін M.M. Інженерна грамотність — 30–36  PDF

Шварцман Л.Я., Баженов Е.В. Одержання колоїдного діоксиду кремнію (SiO2) з кварцу — 37–43  PDF


ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Павлов С.В., Межієвська І.А., Вуйцік В., Власенко О.В., Аврунін О.Г., Масловський В.Ю., Волосович О.С. Перспективність застосування медичних інформаційних технологій для оцінювання ризику анатомічного ураження коронарних артерій — 44–55  PDF