Наука технології інновації №4(24)-2022, 107-115 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2022-4-11

Ігнацевич Сергій Петрович — канд. екон. наук, с. н. с., ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03150; ignatsevichserg@ukrintei.ua; ORCID: 0000-0002-0401-4325

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД

Резюме. Інноваційна діяльність не лише дає змогу підприємствам нарощувати обсяги доходів від господарської діяльності. У довгостроковій перспективі впровадження інноваційних технологій у виробництво — це чи не єдиний спосіб для суб’єкта господарювання продовжувати своє існування. Найбільш ефективним індикатором появи та розвитку інноваційних технологій є їхній високий потенціал до комерціалізації. У статті розглянуто різницю в поняттях “комерціалізація” і “трансфер”, класифіковано основні проблеми комерціалізації інноваційних технологій в Україні. Розглянуто досвід Польщі з функціонування на території країни технологічних парків та їх вплив на рівень комерціалізації інноваційних технологій. Наголошено на перевагах і недоліках такого підходу до підвищення рівня комерціалізації технологій і чи здатні технологічні парки розв’язати ключові проблеми комерціалізації в Україні.

Ключові слова: інноваційна діяльність, трансфер технологій, комерціалізація, технологічні парки, закордонний досвід.