Наука технології інновації №4(24)-2022, 77-83 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2022-4-07

Пархоменко Володимир Дмитрович — д-р техн. наук, проф., ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03150; +38 (044) 521-00-45; iiv1director@gmail.com; ORCID: 0000-0001-5468-846X

Лазаренко Владислава Вікторівна — студентка, Київський Національний торговельно-економічний університет, вул. Кіото, 19, м. Київ, Україна, 02156; +38 (095) 246-23-02; lazareenk@gmail.com

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В ПОСТПАНДЕМІЧНИХ УМОВАХ

Резюме. Пандемія Covid-19 стала великим шоком для світової та європейської економік. Уперше світові економіки увійшли в епідемічну кризу, яка викликана не за правилами ринкових механізмів, а прямим втручанням у роботу підприємств, була пов’язана зі здоров’ям. Це вимагало введення заборон і обмежень, що негативно вплинуло на діяльність підприємств, особливо постраждав малий і середній бізнес. Як наслідок цього природного феномену, нині практично відсутні міжнародні рекомендації щодо подолання наслідків кризи. Цей факт продемонстрував явну відсутність координаційної ролі основних гравців, і, як наслідок, спричинив впровадження безсистемних заходів національного реагування. Економічні наслідки впливу епідемічної кризи викликали серйозні проблеми як з боку пропозиції, так і з боку попиту. Результативність роботи підприємств як на регіональному, так і на національному рівнях залежить від системи управління ними, особливо в кризових ситуаціях. З огляду на це, варто розглядати діяльність підприємств разом із системою управління і станом навколишнього середовища. Діяльність підприємства є невіддільною функцією соціоекономічної системи, а тому вимагає адаптації кожного окремого підприємства до нових вимог навколишнього середовища, до відповідних змін, нової логіки та нових принципів щодо функціонування підприємства в нових умовах постпандемічної кризи, а тому є важливою й актуальною.

Ключові слова: малий і середній бізнес, пандемія Covid-19, криза, управління, система, війна.