Наука технології інновації №4(24)-2022, 84-94 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2022-4-08

Кваша Тетяна Костянтинівна — заввідділу, ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03150; (044) 521-00-74; kvasha@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0002-1371-3531

Паладченко Олена Федорівна — завсектору, ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03150; (044) 521-00-80; paladchenko@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0002-5436-1608

МЕТОДИ ВИБОРУ ПРІОРИТЕТНИХ ВІЙСЬКОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ЕМПІРИЧНИЙ АНАЛІЗ

Резюме. Національні стратегії розвинених країн для досягнення стратегічних вимог і з метою гарантувати національну безпеку передбачають модернізацію сучасних збройних сил на основі інноваційних технологій. Важливим завданням є визначення пріоритетних / критичних технологій у військовій сфері та методів для їх вибору. Для цього авторами було досліджено світовий і вітчизняний досвід і опрацьовано наукові публікації щодо методів вибору пріоритетних військових технологій. За результатами дослідження було підсумовано, що для вибору критичних технологій застосовуються різні методи, але переважно — на базі форсайту, як комплексного методу, з використанням методу експертних опитувань чи експертних оцінок. Додатковими методами є наукометричний, патентний аналізи та аналіз офіційних прогнозів. Зазначено, що єдиного набору методів для проведення Форсайту немає, тому для конкретного проєкту та можливостей застосовуються відповідні поєднання методів. Для вибору пріоритетних військових технологій запропоновано спрощений комплексний підхід без значних людських і фінансових ресурсів — поєднання наукометричного та патентного аналізів разом з аналізом офіційних прогнозних документів.

Ключові слова: національна безпека, критичні технології, методи вибору, форсайт, комплексний підхід.