Наука технології інновації №3(19)-2021, 45-53 c

  PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2021-3-06

Писаренко Тетяна Василівна — канд. техн. наук, заступник директора ДНУ “Український інститут науково-
технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-14; pisarenko@uintei.kiev.ua; https://orcid.org/0000-0001-9806-2872

Кваша Тетяна Костянтинівна — заввідділу ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-74; ntatyana@ukr.net; kvasha@uintei.kiev.ua; https://orcid.org/0000-0002-1371-3531

Паладченко Олена Федорівна — завсектору ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-80; paladchenko@uintei.kiev.ua; https://orcid.org/0000-0002-5436-1608

Молчанова Ірина Василівна — с. н. с. ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-80; molchanova_irina@ukr.net; https://orcid.org/0000-0003-1679-5621

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Резюме. Стаття присвячена результатам моніторингу науково-дослідної роботи закладів вищої освіти (ЗВО) та наукових установ (НУ) Міністерства освіти і науки (МОН) України з метою забезпечення інноваційного розвитку суспільства, яка є обов’язковою та невід’ємною складовою освітньої діяльності. Дослідження здійснено відповідно до законів України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про вищу освіту”, “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”. Досліджено результатів співпраці ЗВО з установами, організаціями та підприємствами щодо фінансування науково-дослідних робіт у рамках моніторингу реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні на основі даних головних розпорядників бюджетних коштів про здійснення ними інноваційної діяльності та трансферу технологій. Проаналізовано та здійснено порівняльну оцінку результатів науково-дослідної роботи в розрізі регіонів і стратегічних пріоритетів інноваційної діяльності. Згідно з результатами дослідження підсумовано, що у 2020 р. у порівнянні з 2019 р. відбулося зростання вдвічі кількості ЗВО, які здійснювали наукові дослідження та розробки для забезпечення інноваційного розвитку та у 1,5 раза обсягів фінансування як загалом, так і за пріоритетними напрямами інноваційної діяльності. Найбільше ЗВО брали участь у забезпеченні інноваційної діяльності за 1-м (сфера енергетики — 24 ЗВО) та 6-м (охорона навколишнього природного сере­довища — 24 ЗВО та 1 НУ) стратегічними пріоритетами. Науково-дослідні роботи ЗВО та НУ проводили у 17 областях та м. Київ, з яких найбільш активно в трьох областях (Харківській, Одеській, Дніпропетровській) та м. Київ. За результатами проведених наукових досліджень і розробок замовник отримав нові або істотно вдосконалені матеріали, продукти, процеси, пристрої, технології, системи, послуги для безпосереднього впровадження в суспільну практику. Отже, у 2020 р. відбулася активізація науково-технічної діяльності ЗВО та НУ, підпорядкованих МОН України, що свідчить про зростання попиту на інноваційний продукт за результатами науково-дослідних робіт, які виконуються на замовлення реального сектору економіки для забезпечення інноваційного розвитку.

Ключові слова: заклади вищої освіти, наукова установа, науково-технічна діяльність, науково-дослідні роботи, інноваційний розвиток, пріоритетні напрями, замовник.