Наука технології інновації №3(19)-2021, 29-35 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2021-3-04

Алакбаров Ельнур Ельманович — начальник відділу Інституту наукових досліджень економічних реформ Міністерства економіки Азербайджанської Республіки, пр. Х. Зардабі 88a, м. Баку, Азербайджан; + (994) 507638883; alekberov.elnur@gmail.com; https://orcid.org/0000-0002-6726-7282

Сулейманова Альван Гарібович — начальник відділу Інституту наукових досліджень економічних реформ Міністерства економіки Азербайджанської Республіки, пр. Х. Зардабі 88a, м. Баку, Азербайджан; + (994) 503567312; alvan.suleymanova@gmail.com; https://orcid.org/0000-0001-5564-1858

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ ТА РЕАЛЬНОЮ ЗАРОБІТНОЮ ПЛАТОЮ
В АЗЕРБАЙДЖАНІ

Резюме. У представленій статті проаналізовано взаємозв’язок між реальною заробітною платою та продуктивністю праці в Азербайджані за 19 видами економічної діяльності, а також у підгалузях виробництва у період 2010–2019 років. Загалом середньорічні темпи зростання продуктивності праці в економіці, а саме: видобуток корисних копалин, будівництво, професійну науково-технічну діяльність та діяльність у сфері розваг і відпочинку (2010–2019 рр.), були негативними. Середній темп зростання реальної заробітної плати був негативним у будівництві та діяльності адміністративних і допоміжних служб. Автори статті порівняли середньорічні темпи зростання реальної заробітної плати з продуктивністю праці та визначили, що темпи зростання продуктивності праці приблизно пропорційні темпам зростання реальної заробітної плати. Однак у 2019 р. реальна заробітна плата перевищила продуктивність праці. Це було зумовлено одночасним збільшенням мінімальної заробітної плати країни в 2019 році.

Ключові слова: продуктивність праці, реальна заробітна плата, види економічної діяльності, Азербайджан.