Наука технології інновації №3(19)-2021, 74-79 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2021-3-09

Пархоменко Олексій Володимирович — канд. екон. наук, доц., с. н. с. ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (050) 410-31-65; pav_ua@i.ua; https://orcid.org/0000-0002-8097-0378

Пархоменко Аліна Олексіївна — студентка КНТЕУ, вул. Кіото, 19, м. Київ, Україна, 02000; +38 (099) 705-80-83, https://orcid.org/0000-0001-9643-779X

БАЗОВА ВІДМІННІСТЬ ЗНАННЯ ВІД ІНФОРМАЦІЇ І ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ НИМИ

Резюме. Інформація та знання постійно супроводжують життєдіяльність людини. Саме вони є найважливішими чинниками розвитку, зокрема соціально-економічного. Щодо визначення цих понять проводиться багато досліджень, однак і сьогодні щодо них лишається низка невирішених питань. Аналізуючи діяльність людини, і не лише її, можна дійти висновку, що в природі все відбувається за однією технологією, а саме: спочатку формується ціль, потім обґрунтовується віртуальне досягнення цілі (створюється знання як вирішити проблему) і лише на третьому етапі починається її матеріалізація. Виникає питання: що є знанням і чому саме знання матеріалізуються? Розкриття сутності знання, а також аналіз наявності системного взаємозв’язку інформації та знання, які розглядаються нами у вигляді діалектичної системи, дають змогу дослідити і сформулювати базову відмінність знання від інформації і зробити уточнення стосовно того, що ми розуміємо під терміном «інформація» в контексті системного взаємозв’язку між інформацією та знаннями. Дослідження будуть сприяти зміні свідомості людини щодо розуміння і сприйняття нового процесу впровадження енергетичної парадигми розвитку, яка вимагає розроблення нових правил функціонування суспільства в усіх сферах його існування, а саме: виховання, освіти, управління, переосмислення значення людини тощо.

Ключові слова: людина, інформація, знання, енергія, творчість, інтелект, протиріччя, парадигма, система.