Наука технології інновації №3(19)-2021, 3-9 с

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2021-3-01

Ковтун Ірина Броніславівна — канд. наук з держ. упр., доц., Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, вул. Героїв Майдану 8, Хмельницький, Україна, 29013; +38 (067) 900-12-91; iruna_kovtun@univer.km.ua; https://orcid.org/0000-0001-8530-8642

Терещенко Тетяна Василівна — канд. екон. наук, доц., Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, вул. Героїв Майдану 8, Хмельницький, Україна, 29013; +38 (067) 702-78-79; t.tereshchenko@univer.km.ua; https://orcid.org/0000-0001-5748-2854

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД

Резюме. Стаття присвячена висвітленню авторських поглядів стосовно теоретичних аспектів застосування синергетичного підходу до формування економічного потенціалу сучасної територіальної громади. Встановлено, що потенціал територіальної громади характеризує множину можливостей її розвитку за умов використання всього комплексу її ресурсів, особливостей минулої, актуальної та планової структури її господарства, географічного розташування та інших чинників. Схарактеризовано системний, відтворювальний і ресурсний підходи до визначення змісту економічного потенціалу. Особливу увагу приділено системному підходу, який дає змогу розкривати такі аспекти щодо трактування змісту економічного потенціалу, як елементний, структурний, функціональний, інтеграційний та історичний. Зміст та елементи економічного потенціалу територіальної громади запропоновано розглядати з точок зору його ресурсного забезпечення; здатності до структуризації та готовності до здійснення соціально-економічних перетворень; формування ринкового середовища; рівня та якості життя громади; сфери реалізації. Встановлено, що оскільки економічний потенціал територіальної громади постає складною різнорідною системою, до його вивчення варто застосовувати синергетику, яка надає можливість пояснити складність та багатоманітність суспільних відносин і процесів, що відбуваються в територіальній громаді, а також обґрунтувати зміст і логіку побудови її економічного потенціалу. Формування економічного потенціалу території має відбуватися з урахуванням системних принципів синергетичної концепції, а саме: самоорганізації; самовідтворення; підпорядкування; відкритості; резонансного впливу; нестійкості; постійних флуктуацій; біфуркації розвитку; поліваріантності розвитку; динамічної ієрархічності; нелінійності; взаємозв’язку, взаємодії та взаємозамінності елементів системи.

Ключові слова: потенціал, економічний потенціал територіальної громади, розвиток, місцевий економічний розвиток, система, синергія, синергетична концепція, синергетичний підхід.