Наука технології інновації №3(19)-2021, 62-73 с

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2021-3-08

Платонов Олександр Дмитрович — канд. техн. наук, директор Центру практичної інформатики НАН України, вул. Володимирська, 54, м. Київ, Україна, 01601; +38 (093) 115-43-11; platonov@nas.gov.ua; https://orcid.org/0000-0002-7963-7201

Шевцова Ірина Олександрівна — заступник директора Центру практичної інформатики НАН України, вул. Володимирська, 54, м. Київ, Україна, 01601; +38 (099) 659-60-80; sia@nas.gov.ua; https://orcid.org/0000-0002-5869-4004

Радченко Олена Євгенівна — канд. техн. наук, вчений секретар Центру практичної інформатики НАН України, вул. Володимирська, 54, м. Київ, Україна, 01601; +38 (044) 239-66-40; kyrychenko@nas.gov.ua; https://orcid.org/0000-0002-7941-3259

Марчук Юрій Олександрович — м. н. с. Центру практичної інформатики НАН України, вул. Володимирська, 54, м. Київ, Україна, 01601; +38 (095) 421-76-23; Marchyk@nas.gov.ua; https://orcid.org/0000-0002-0306-6502

Коваленко Роман Олександрович – м. н. с. Центру практичної інформатики НАН України, вул. Володимирська, 54, м. Київ, Україна, 01601; +38 (097) 059-70-58; KovalenkoRO@nas.gov.ua; https://orcid.org/0000-0002-6431-3837

WWW.NAS.GOV.UA ЦЕНТРИЧНА ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПОЛІПШЕННЯ СТАТУСУ НАН УКРАЇНИ В СУСПІЛЬСТВІ, ДЕРЖАВІ ТА СВІТОВІЙ НАУКОВІЙ СПІЛЬНОТІ

Резюме. У статті досліджено підхід до забезпечення повсюдного і постійного веб-доступу суспільства, держави і світової наукової спільноти до актуальних, повних, достовірних та історичних даних про всі результати виконання цілісною НАН України (далі — Академії) і кожним її суб’єктом окремо своїх статутних завдань. Ці ж дані запропоновано використовувати для суттєвого поліпшення внутрішньовиробничої діяльності Академії: автоматизації моніторингу і контролю показників роботи кожного суб’єкта Академії, автоматизації певних процесів оцінювання й атестації їх діяльності, автоматизованого формування та аналізу будь-яких звітних даних про цю діяльність тощо. Метою статті є поширення в науковій сфері України оригінальної концепції системної цифрової трансформації НАН України, яка, згідно з пропозицією авторів, передбачає насамперед поточний облік всіма науковими і керівними кадрами Академії офіційних результатів наукової, науково-технічної, науково-організаційної, координаційної, інноваційної, науково-педагогічної та інших видів діяльності НАН України загалом і кожного її суб’єкта окремо з відповідною автоматичною публікацією даних про ці результати на публічному порталі www.nas.gov.ua і корпоративних Інтранет-порталах з авторизованим доступом для внутрішньовиробничого використання. Засобом обліку результатів є корпоративні хмарні сервіси, доступ до яких відбувається відповідно до відтворених у цифровому форматі актуальних посадових статусів працівника в НАН України, статусів членства у колегіальних органах і статусів окремих виробничих доручень. Перші етапи практичної реалізації концепції підтвердили ефективність розробленого підходу.

Ключові слова: цифрова трансформація, типовий робочий процес, типовий суб’єкт наукової діяльності, веб-портал, автоматизація, Інтранет, типовий результат.