Наука технології інновації №3(19)-2021, 36-44 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2021-3-05

Єгоров Ігор Юрійович — д-p екон. наук, професор, чл.-кор. НАН України, заввідділу інноваційної політики, економіки та організації високих технологій ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, вул. Панаса Мирного, 26, м. Київ, Україна, 01011; +38 (099)152-47-49; igor_yegorov1@ukr.net; https://orcid.org/0000-0002-3829-6383

Грига Віталій Юрійович — канд. екон. наук, с. н. с., с. н. с. відділу інноваційної політики, економіки та організації високих технологій ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, вул. Панаса Мирного, 26,
м. Київ, Україна, 01011; +38 (096) 253-79-23; v.gryga@gmail.com; https://orcid.org/0000-0003-0026-3591

Рижкова Юлія Олександрівна — н. с. відділу інноваційної політики, економіки та організації високих технологій ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, вул. Панаса Мирного, 26, м. Київ, Україна, 01011; +38 (095) 896-32-03; yu.ruzhkova@gmail.com; https://orcid.org/0000-0001-7944-2247

ПАТЕНТНА АКТИВНІСТЬ У СФЕРІ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ

Резюме. Стаття присвячена аналізу ситуації з патентуванням у двох провідних галузях зеленої економіки України — зеленій енергетиці та зеленому сільському господарстві. Обидва сектори набувають дедалі більшого значення в сучасних умовах, особливо в контексті необхідності боротьби з глобальним потеплінням і збільшення постачання продуктів харчування високої якості. Офіційні статистичні дані про функціонування цих секторів та їх інноваційну активність в Україні є недостатньо повними та деталізованими. Важливим джерелом для оцінки ситуації в цих секторах виступають різноманітні обстеження, які проводять бізнес-асоціації й аналітичні центри. У статті автори використовують ці джерела, а також доповнили аналіз даними щодо патентування. Патентні дані свідчать, що зв’язки між різними організаціями, які залучені до розвитку зеленої економіки в країні, є досить слабкими. Це можна пояснити технологічною відсталістю, відносно невеликими внутрішніми ринками для відповідної продукції та обмеженим доступом до зовнішніх ринків. Вади системи патентування також сприяли виникненню проблем із захистом і впровадженням інновацій у зелені сектори.

Ключові слова: зелена економіка, зелена енергетика, органічне виробництво, патенти, егомережа, база даних ESPACENET.