Наука технології інновації №3(15)-2020, 10-24 с

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2020-3-02

Андрощук Геннадій Олександрович — канд. екон. наук, доцент, головний науковий співробітник, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності національної академії правових наук України, вул. Казимира Малевича, 11, корп. 4, м. Київ, Україна, 03680; +38(044) 200-08-76; genandro1@gmail.com; ORCID: 0000-0003-0781-9740

Кваша Тетяна Костянтинівна — заввідділу, ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-74; kvasha@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0002-1371-3531

Коваленко Олександра Вікторівна — гол. спец., Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, Україна, 01008; +38 (067) 404-96-41; kasandra.kovalenko@gmail.com; ORCID: 0000-0001-7657-7867

ПАТЕНТНИЙ ЛАНДШАФТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗУВАННЯ СВІТОВИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТРЕНДІВ: ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА, РАКЕТНО-КОСМІЧНА ГАЛУЗЬ, АВІА- І СУДНОБУДУВАННЯ

Резюме. Чинність Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» спливає 2021 року. У цьому контексті постало питання визначення нових інноваційних пріоритетів. Транспорт і транспортна інфраструктура є важливою часткою ВВП і робочих місць. Трансформація транспортного сектору пропонує величезні можливості для бізнесу, а транспортні послуги є необхідними для добробуту та якості життя громадян і конкурентоспроможності української економіки. Транспортна інфраструктура є ключовим елементом багатьох цілей ООН у галузі сталого розвитку. З урахуванням цього і того, що попит на транспортні послуги постійно зростатиме через зростання населення, збільшення виробництва та споживання товарів, транспорт має великі шанси бути включеним до нового переліку пріоритетних напрямів науково-технологічного розвитку в Україні. Таким чином, аналіз технологічного розвитку цієї сфери є актуальною задачею для уточнення майбутніх пріоритетів інноваційної діяльності у сфері транспорту в Україні. У статті на основі прогнозно-аналітичних досліджень здійснено аналіз розвитку методології науково-технологічного прогнозування із застосуванням патентного ландшафту й аналітики інтелектуальної власності. З використанням цієї методики та баз Web of Science, Derwent Innovation і PatSnap і Міжнародної патентної класифікації (МПК) було побудовано патентний ландшафт і визначено світові технологічні тренди досліджуваної сфери, зокрема такі: цифровізація, електрифікація, спільна мобільність, автономність, декарбонізація, а також потреба в новому плануванні міст. Автори статті дійшли висновку про те, що патентний аналіз, патентний ландшафт і патентна аналітика дають змогу розробити прогноз технологічних змін, зокрема для транспорту, причому використання двох патентних баз підвищує точність прогнозу. Результати роботи надають можливість визначити науково-технологічні пріоритетні напрями для транспортної системи, а для бізнесу та інноваційній політиці — вчасно зреагувати на зміни напрямів розвитку й умов функціонування транспорту, врахувати їх під час розроблення транспортної стратегії й отримати потенційні вигоди, і мінімізувати негативні наслідки подій, з якими стикається і буде стикатися транспорт.

Ключові слова: аналітика інтелектуальної власності, винаходи, прогнозування, Форсайт, картування технологій, патентний ландшафт, патентна інформація, перспективні технології.