Наука технології інновації №3(15)-2020, 77-83 с

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2020-3-09

Мельник-Мельников Петро Георгійович — канд. техн. наук, н.с. відділу менеджменту наукових досліджень та інновацій Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, вул. Васильківська, 45, м. Київ, Україна, 03022; +38 (044) 259-01-67; petermelnik@ukr.net; ORCID: 0000-0002-2556-4254

П’ятчаніна Тетяна Віталіївна — канд. біол. наук, с. н. с., заввідділу менеджменту наукових досліджень та інновацій Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, , вул. Васильківська, 45, м. Київ, Україна, 03022; +38 (044) 259-01-67; tanya_pyatchanina@ukr.net; ORCID: 0000-0002-7992-995X

Огородник Анна Миколаївна — канд. техн. наук, н.с. відділу менеджменту наукових досліджень та інновацій Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, вул. Васильківська, 45, м. Київ, Україна, 03022; +38 (044) 259-01-67; kassmail@ukr.net; ORCID: 0000-0002-7756-7222

Герасимчук Сергій Михайлович — провідний інженер відділу менеджменту наукових досліджень та інновацій Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, вул. Васильківська, 45, м. Київ, Україна, 03022; +38 (044) 259-01-67; kassmail@ukr.net; ORCID: 0000-0003-2110-4426

ДО ПИТАННЯ ПОШУКУ УКРАЇНСЬКИМИ ВЧЕНИМИ ПОТЕНЦІЙНИХ ПАРТНЕРІВ ПІД ЧАС ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

Резюме. У статті висвітлено сучасні підходи до пошуку потенційних партнерів у процесі трансферу технологій українськими вченими. У розвинених країнах існують ефективні практичні підходи, які поки не часто використовуються в сучасних реаліях України. Мета статті полягає в дослідженні світової практики та її адаптації до локальних умов. У статті здійснено огляд закордонних і вітчизняних наукових публікацій, що присвячені практиці пошуку партнерів під час трансферу технологій. Аналіз найкращих світових методик дав змогу розробити рекомендації для українських інноваторів. Детально проаналізовано структуру односторінкових технологічних профілів при рекламному описі розробленої технології чи продукту. Виявлено, що структура технологічних профілів Національної академії наук України відповідає світовим стандартам. Також розглянуто два інших важливих елемента під час пошуку ліцензіата, інвестора чи стратегічного партнера, а саме “Elevator pitch” та структура 7-хвилинної презентації. Відмічено важливість підкреслення унікальних переваг розробленої технології з використанням матриці порівняння основних характеристик із конкурентами. Виявлено, що розробка та розміщення технологічного профілю є необхідною умовою для просування розробленої інновації, але, майже завжди, недостатньою умовою для досягнення успіху під час пошуку потенційного партнера. Аналіз, виконаний в роботі показує, що простого розміщення рекламних описів технологій у каталогах та спеціалізованих базах даних досить часто недостатньо під час пошуку потенційних партнерів. Слушно використовувати активний підхід і самим наполегливо шукати ліцензіатів та інвесторів, використовуючи методи прямого маркетингу, що описані в статті. Запропонований план комунікацій, що передбачає ряд дзвінків потенційному партнеру на додачу до короткого електронного листа з односторінковим технологічним профілем.

Ключові слова: трансфер технологій, комерціалізація наукових розробок, просування технології, пошук ліцензіатів, інвесторів, потенційних партерів.