Наука технології інновації №3(15)-2020, 65-71 с

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2020-3-07

Пархоменко Володимир Дмитрович — д-р техн. наук, професор, радник в. о. директора ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-45; iiv1director@gmail.com; ORCID: 0000-0001-5468-846X

Пархоменко Олексій Володимирович — канд. екон. наук, доцент, с. н. с. ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (061) 220-95-85; pav_ua@i.ua; ORCID: 0000-0002-8097-0378

Секі Стефан — студент Київського національного торговельно-економічного університету, вул. Кіото, 19,  м. Київ, Україна, 02156; +38 (044) 513-33-48; ORCID: 0000-0003-3865-3990

ЕНЕРГЕТИЧНА ПАРАДИГМА ЯК ОСНОВА СУЧАСНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Резюме. Упродовж двох тисячоліть життєдіяльність людини базувалася на матеріальній парадигмі розвитку, а тому методологічна база та практика її застосування розроблялися і впроваджувалися відповідно до розуміння матерії як першооснови розвитку. На цьому етапі цивілізаційного руху людину не розглядали як цілісну систему. Сьогодні матеріальна парадигма майже вичерпала власні можливості, а тому всі сучасні складові розвитку перейшли до етапу формування й упровадження енергетичної парадигми, яка передбачає, що базою подальшого прогресу стає енергетична складова існування життєдіяльності людини. У контексті матеріальної парадигми енергетичною основою соціально-економічного прогресу була матеріальна частина існування природи: нафта, вугілля, газ, збагачений уран тощо. Настав час переорієнтації життєдіяльності людини на енергетичну парадигму розвитку. Її основою є протилежний процес, який вже базується не на матеріальній основі отримання енергії для забезпечення життєдіяльності людини, а на створенні матеріальних систем і об’єктів з навколишнього енергетичного середовища. У нових умовах розвитку все починає відбуватися навпаки, що вимагає, докорінних змін майже всіх складових нашого життя, починаючи з нашої свідомості. Таким чином, постає необхідність проведення комплексних системних досліджень з урахуванням переорієнтації соціально-економічного розвитку на енергетичну основу.

Ключові слова: парадигма, енергія, інформація, знання, система, творчість, інтелект.