Наука технології інновації №3(15)-2020, 44-54 с

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2020-3-05

Овчаренко Ольга Вікторівна — канд. екон. наук, викладач кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005; + 38 (095) 028-72-00; sunylight@i.ua; ORCID: 0000-0003-2330-3234

Науменко Наталія Юріївна — канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», кандидат технічних наук, пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005; + 38 (050) 614-34-16; nata.yu.naumenko@gmail.com; ORCID: 0000-0002-0585-932X

УЗАГАЛЬНЕНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНУ” ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ СЕМАНТИЧНОГО АНАЛІЗУ

Резюме. У статті запропоновано узагальнене визначення поняття “економічна безпека регіону”, що враховує точки зору більшості дослідників та забезпечує його комплексне уявлення. Під час виконання дослідження було здійснено семантичний аналіз 24 різних визначень поняття “економічна безпека регіону” шляхом виділення в кожному з них родового поняття й істотних ознак. Аналіз показав, що в більшості визначень у ролі родового поняття використовується поняття “стан економіки регіону”. З-поміж істотних ознак, які дають змогу визначити поняття “економічна безпека регіону” як окремий вид поняття “стан економіки регіону” найбільш часто використовують такі: стійкість розвитку, стабільність розвитку, раціональне використання ресурсів, збереження (підвищення) якості життя, інтегрованість в економіку країни, захист інтересів населення, економічна незалежність, використання конкурентних переваг. У результаті здійсненого аналізу узагальнене визначення істотної ознаки “стійкість розвитку” в контексті розширеного уявлення запропоновано визначити як стан, коли економічна система здатна зберігати рівновагу, попри вплив кризових явищ і процесів, внутрішніх і зовнішніх загроз. Сформульовано узагальнене визначення істотної ознаки “стабільність розвитку” в контексті розширеного уявлення. Відповідно до результатів здійсненого аналізу запропоновано узагальнене визначення поняття “економічна безпека регіону”, що подає комплексне бачення цього явища й охоплює більшість наявних його визначень.

Ключові слова: економічна безпека регіону, семантичний аналіз, родове поняття, істотні ознаки, комплексне визначення.