Наука технології інновації №3(15)-2020, 3-9 с

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2020-3-01

Федулова Світлана Олександрівна — д-р екон. наук, доцент, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005; +38 (067) 775-76-89; sveta_fedulova@ukr.net; ORCID: 0000-0002-5163-3890

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ

Резюме. У статті вирішуються питання визначення організаційних і фінансових інструментів модернізації інфраструктурного забезпечення регіонального водокористування. Визначено найголовніші цільові пріоритети стратегічного розвитку регіонів на основі водоефективності, а саме: зниження собівартості водопідготовки та водовідведення; зниження водоємності ВРП; формування регіонального водного кластера з метою впорядкування інвестиційно-інноваційної діяльності; упровадження перспективних механізмів фінансового забезпечення водної інфраструктури регіональних соціально-економічних систем; упровадження перспективних фінансових інструментів управління водною інфраструктурою регіонів. Актуалізовано, що проблему регіонального водокористування в умовах поглиблення трансформації інфраструктурного забезпечення потрібно розв’язувати в окремих сферах господарської діяльності. У зв’язку з цим, запропоновано такі елементи водної інфраструктури регіонів — об’єкти водопровідно-каналізаційного господарства, водосховища та магістральні канали, гідротехнічні міжгосподарські споруди меліоративних систем. Сформульовано форми й інструменти розвитку водоефективних регіональних систем у вигляді організаційних і фінансових інструментів модернізації інфраструктурного забезпечення регіонального водокористування.

Ключові слова: інфраструктура, регіон, водокористування, організаційні інструменти, фінансові інст­рументи.