Наука технології інновації №3(15)-2020, 33-43 с

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2020-3-04

Баланчук Ірина Сергіївна — с.н.с. ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-09-81; alanchuk@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0002-5179-7350

РОЛЬ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ЕКОСИСТЕМАХ ШВЕЦІЇ

Резюме. Вже давно відомо, що якісна освіта, володіння практичними знаннями у населення є запорукою успішного розвитку будь-якої держави. Це стосується всіх галузей економіки, а особливо, науково-технічної сфери. Країни скандинавського регіону активно використовують цю аксіому у своїй діяльності. Зокрема, Швеція ще понад 30 років тому запустила ланцюжок реформ в освітній і науковій галузях, що на сьогодні призвели до появи високорозвиненого інтелектуального суспільства, яке еволюціонує, базуючись на якісній освіті та професійних знаннях. Таке суспільство абсолютно точно спроможне побудувати інноваційну державу сучасного зразка, яка чітко вирішує всі виклики сьогодення. Головним місцем отримання освіти та здобуттям знань у Швеції (як і в усьому світі) є заклади вищої освіти. Ще сто років тому Швеція була слабо розвиненою країною, яка посідала останні позиції практично за всіма критеріями, як на світовому, так і на регіональному рівнях. Однак все змінилося з початком економічних, соціальних, освітніх і наукових реформ. Якісна освіта, практичні знання, людський «капітал» вийшли на перше місце за важливістю для влади Швеції. Це стало поворотним моментом в історії цієї країни. Правильні рішення в правильні моменти часу сприяли тому, що у Швецію на навчання та роботу кинулися сотні тисяч іноземних громадян, щоб вже потім, через певний час, будувати інноваційне суспільство у власних країнах. У результаті цього Швеція отримала міцний базис у сфері науки та інновацій, а також високий рівень комерціалізації власних розробок і технологій. Кількість та якість проведених НДДКР невпинно зростає, рівень наукових праць дає змогу їх авторам ставати кращими у своїх сферах досліджень на регіональному та світовому рівнях. Такі результати стали можливими завдяки комплексу складних рішень і реформ, однак головним фактором у цьому процесі стала активна залученість закладів вищої освіти в науковий процес у Швеції.

Ключові слова: Швеція, освіта, наука, інноваційна екосистема, інновації, трансфер технологій, заклади вищої освіти, НДДКР, економіка, комерціалізація.