Наука технології інновації №3(15)-2020, 25-33 с

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2020-3-03

Березняк Наталія Володимирівна — с. н. с. ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (096) 932-07-66; bereznyak_natalya@ukr.net; ORCID: 0000-0002-0125-2213

Шабранська Наталія Ігорівна — канд. екон. наук, с. н. с. ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (067) 367-90-14; tasha.stanker@gmail.com; ORCID: 0000-0001-7731-281Х

НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗБУДОВИ НАУКОВОЇ, ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН СВІТУ: БАЧЕННЯ ОЕСР

Резюме. У статті досліджено нові напрями формування науково-технологічної й інноваційної політики, що є характерними для 35 високорозвинених країн – членів ОЕСР. Запропонована ОЕСР парадигма нових політик, які зорієнтовані на місію, охоплює ініціативи, що спрямовані на подолання суспільних викликів у світі та досягнення Цілей сталого розвитку 2030 (ООН), що є особливо актуальним для України. Наведено загальну характеристику інструментів для посилення і формування наукової, технологічної та інноваційної діяльності. Розглянуто приклади формування національних стратегічних документів, що спрямовані на вирішення суспільних викликів і підтримку стійкої економіки у країнах – членах ОЕСР. Для реалізації стратегічних пріоритетів у рамках стратегій розвитку високорозвинені країни запроваджують спеціальні інструменти, що сприяють проривним інноваціям, а саме: спеціально засновані програми та проєкти, спеціалізовані структури, що націлені на підтримку новаторів вищого класу, стартапи, МСП і дослідників із радикально різними ідеями, які спроможні створити високоризикові, проривні інновації з великим потенціалом для масштабування на міжнародному рівні. Описано виклики та тенденції політичної підтримки інноваційних підприємств країнами ОЕСР, уряди яких ініціюють формування нових напрямів та інструментів державної політики, зокрема узгодженої політики поєднання фіскальних інструментів та інструментів прямої підтримки для стимулювання більшого обсягу інвестицій в НДДКР, спрощення доступу до схем фінансування та підвищення прозорості шляхом створення “єдиного вікна” або цифрових служб підтримки тощо.

Ключові слова: бізнес-інновація, відкриті інновації, ініціатива, інструменти підтримки, науково-технологічна та інноваційна політика, політика НТІ, ОЕСР, проривні інновації, стратегія інноваційного розвитку, “суміш” політик, суспільні виклики.