Наука технології інновації №1(29)-2024, 81-93 c

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2024-1-09

Гусейнова Арзу Догру кизи — д-р екон. наук, проф., кафедра цифрової економіки, Інститут наукових досліджень економічних реформ, Азербайджан, Баку, вул. Г. Зардабі, 88, AZ1011; +994 (012) 492-59-04; arzu.huseynova@economy.gov.az; ORCID: 0000-0002-0981-9923

Мазанова Офелія Ідрис кизи — головний програміст LMS, Азербайджанський державний економічний університет (UNEC), Азербайджан, Баку, вул. Істіклаліят 6, AZ1001; +994 (012) 492-59-04; ofelya.mazanova@unec.edu.az; ORCID:0000-0001-7344-3492

БАГАТОФАКТОРНА МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТІВ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН

Резюме. Проаналізовано класифікацію методів оцінки інноваційного потенціалу підприємства. На думку авторів, найбільш ефективною моделлю з урахуванням фактора невизначеності є модель на основі теорії нечітких множин. Модель має очевидні переваги в порівнянні з експертними та статистичними методами оцінки, оскільки це дає змогу мінімізувати похибки під час оцінки.
Науково-практична цінність результатів полягає в можливості їх застосування в поєднанні з аналізом офіційних статистичних даних у ході вдосконалення державної науково-технічної та інноваційної політики в напрямі більш інтенсивного використання наукового знання та досягнення в інтересах модернізації економіки Азербайджану. Запропонований підхід може забезпечити інформаційну інтеграцію суб’єктів наукових організацій і бути застосованим для комплексного дослідження виробничих, інноваційних та економіко-управлінських процесів у межах розвитку науки.

Ключові слова: оцінка, інноваційні процеси, нечіткі множини, статистичний метод.