Наука технології інновації №1(29)-2024, 3-8 с

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2024-1-01

Федулова Світлана Олександрівна — д-р екон. наук, проф., завкафедри глобальної економіки, Університет імені Альфреда Нобеля, вул. Січеславська Набережна, 18, м. Дніпро, Україна, 49000; +38 (067) 775-76-89; sveta_fedulova@ukr.net; ORCID: 0000-0002-5163-3890

ПОТЕНЦІАЛ ВОДНЕВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВИЙ РОЗВИТОК

Резюме. У статті розглянуто питання виробництва водню та формування його собівартості як рішення світових енергетичних проблем. Головна ідея статті зосереджена на дослідженні потенціалу водневої економіки для досягнення цілей Паризької кліматичної угоди та декарбонізації багатьох секторів викидів. Дослідження розкриває та описує головні шляхи виробництва сірого, синього та зеленого водню і пов’язані з ними проблеми зниження собівартості одного кілограма водню. Водень є універсальним енергоносієм як за способом його виробництва, так і за кінцевими продуктами, які він може виготовляти. У статті описано функціонування регіональних ринків водню з чинними ланцюгами створення вартості. Визначено й обґрунтовано головні характеристики торгівлі воднем в епоху енергетичного переходу. Вуглецемісткість є ключовою характеристикою торгівлі воднем. Однією з поширених проблем, що пов’язані з електролізом, є споживання води, яка використовується як сировина. Отже, вода є ще одним важливим ресурсом у виробництві водню. Визначено, що не передбачається ситуації, коли споживання води стане головною перешкодою для розширення використання відновлюваного водню. У дослідженні обґрунтовано, що вартість зеленого водню знизиться до 2030 р. через зниження вартості електроенергії та очікуване зниження вартості електролізерів. Постійні технологічні інновації та економія на масштабі, імовірно, також сприятимуть зниженню ціни. Вчені прогнозують, що до 2050 р. вартість зеленого водню буде навіть нижчою, ніж блакитного водню. Водень може забезпечити декарбонізацію багатьох секторів викидів. Причому роль регулювання викидів вуглецю життєво важлива для підвищення привабливості водневих технологій для інвесторів.

Ключові слова: воднева економіка, низьковуглецевий розвиток, декарбонізація, електроліз, водень,
собівартість.