Наука технології інновації №1(29)-2024, 113-118 c

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2024-1-12

Ващук Олеся Петрівна — д-р юрид. наук, проф., Національний університет “Одеська юридична академія”, Рада молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України, Офіс підтримки вченого, 180, Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03150; earth.olesia@gmail.com; ORCID: 0000-0003-3161-2870

Поліщук Олена Тимофіївна — канд. екон. наук, доц., Донецький національний університет імені Василя Стуса, Офіс підтримки вченого, Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03150; o-polishchuk@ukr.net; ORCID: 0000-0002-2903-1885

Яцишин Анна Володимирівна — д-р пед. наук, с. н. с., ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, Інститут цифровізації освіти НАПН України, Офіс підтримки вченого, Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03150; anna13.00.10@gmail.com; ORCID: 0000-0001-8011-5956.

“ВЧЕНИЙ З МОГО РЕГІОНУ”: ПРОЄКТ ОФІСУ ПІДТРИМКИ ВЧЕНОГО

Резюме. У статті детально проаналізовано проєкт “Вчений з мого регіону”. Це нова ініціатива Офісу підтримки вченого, що спрямована на популяризацію професії вченого та залучення молоді до наукової діяльності. У статті досліджено стан і можливості, що пов’язані з цим проєктом, зокрема недостатня обізнаність молоді щодо місцевих наукових внесків, потреба у більш захопливих методах наукової освіти та важливість наставництва для надихання майбутніх поколінь наукою. Також окреслено потенційний вплив цього проєкту на просування наукової грамотності, покращення професійної орієнтації та сприяння формуванню більш міцного зв’язку між молоддю та науковою спільнотою. Тимчасове призупинення проєкту розглянуто з наданням критичної точки зору щодо необхідності постійної підтримки та інновацій у підходах до популяризації вітчизняної науки та професії вченого.

Ключові слова: вчений, популяризація, наука, молодь, Україна.